ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Απόφασης Ένταξης

Τίτλος: Ένταξη πράξεων για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Δράση 4, Υπομέτρο 3, Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020
Δικαιούχος: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
Προϋπολογισμός: 12.604.619,91
Ημερομηνία Ένταξης: 17/04/2018
Νομός: Έργο Περιφερειακής Εμβέλειας
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Άξονας: -
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: -
Δράση: -
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
ΣΒΑΑ: -
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σχετικά Αρχεία

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ