ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Αγροτική Ανάπτυξη

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δράσεις αφορούν στα παρακάτω:

  • Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
  • Έργα Αναδασμών
  • Δασική Οδοποιία
  • Αγροτική Οδοποιία
  • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.
  • Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο.
  • Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)
  • Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
  • Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση .

Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΠΑΑ 2014-2020, στο σύνδεσμο:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=21b6529de735e297

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η οποία διατίθεται παρακάτω (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ