ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανάρτηση της 1ης απόφασης ένταξης για την δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σήμερα, 6-9-2019, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, στην ενότητα ‘Εντάξεις’, η πρώτη απόφαση ένταξης για την δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θα ακολουθήσουν και επόμενες αποφάσεις.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ