ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην  με αρ. πρ. 211/17-1-2017 Πρόσκληση με κωδικό 037.6c και τίτλο «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)», σε συνέχεια της Ref. Ares(2017)1133831 - 03/03/2017 επιστολής που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία τίθενται ζητήματα επιλεξιμότητας ορισμένων κατηγοριών δαπανών των δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της αξιολόγησης όταν διευκρινιστούν τα παραπάνω θέματα μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακάτω διατίθεται η επιστολή που απεστάλη στους ενδιαφερόμενους φορείς.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ