ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για τις παρακάτω Δράσεις του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», που αφορούν στην υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων , σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.
Η αναστολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων / αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας. 
Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

  • Α.Π. 783/6-2-2020 (ΑΔΑ: 6Ν9Μ7ΛΛ-4ΓΟ) Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού
  • Α.Π. 7334/11-12-2019 (ΑΔΑ: 6Α567ΛΛ-ΥΤ0) Εκσυγχρονισμόςυφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών
  • Α.Π. 7448/17-12-2019 (ΑΔΑ: 63ΕΝ7ΛΛ-0ΤΞ) Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρέςκαι πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Α.Π. 7286/24-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΞ7ΛΛ-2ΔΘ) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Α.Π. 1612/13-3-2020 (ΑΔΑ: 62ΜΡ7ΛΛ-ΓΔΣ) Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Α.Π. 1480/9-3-2020 (ΑΔΑ: 937Σ7ΛΛ-1ΚΣ) Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ