ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για τις παρακάτω Δράσεις του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», που αφορούν στην υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων , σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.
Η αναστολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων / αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας. 
Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

  • Α.Π. 783/6-2-2020 (ΑΔΑ: 6Ν9Μ7ΛΛ-4ΓΟ) Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού
  • Α.Π. 7334/11-12-2019 (ΑΔΑ: 6Α567ΛΛ-ΥΤ0) Εκσυγχρονισμόςυφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών
  • Α.Π. 7448/17-12-2019 (ΑΔΑ: 63ΕΝ7ΛΛ-0ΤΞ) Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρέςκαι πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Α.Π. 7286/24-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΞ7ΛΛ-2ΔΘ) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Α.Π. 1612/13-3-2020 (ΑΔΑ: 62ΜΡ7ΛΛ-ΓΔΣ) Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Α.Π. 1480/9-3-2020 (ΑΔΑ: 937Σ7ΛΛ-1ΚΣ) Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ