ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Ειδικός Στόχος: 9vi1 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών
Δράση: 9vi5 - Δράσεις ΕΚΤ για την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Πέλλα
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: ΑΝΠΕ01
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 72.000
Ημερομηνία Έναρξης: 31/07/2020
Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2020
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2020
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Προς την Αναπτυξιακή Πέλλας, Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ