ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Δημοσίευση 2ης Έγκρισης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της 2ης Έγκρισης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) νέες εγγραφές Αιτούντων, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά την περίοδο από 1-3-2021 ως 28-2-2022, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ για την Τεχνική Βοήθεια (23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017, ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017).

Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως 31-12-2023 και είναι διαθέσιμη εδώ.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ