ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Δημοσιοποίηση της μελέτης «Αξιολόγηση της Πορείας Εφαρμογή του Προγράμματος»

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της μελέτης «Αξιολόγηση της Πορείας Εφαρμογή του Προγράμματος», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Συνημμένα θα βρείτε το τεύχος της μελέτης αξιολόγησης, τη σύνοψη για τους πολίτες και τη σύνοψη για τους δικαιούχους του Προγράμματος

H μελέτη έχει αναρτηθεί και  στον ιστότοπο του Προγράμματος.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ