ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Διαβούλευση επί των Οδηγών Εφαρμογής για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για τους Οδηγούς Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων  Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Οι δυο (2) Οδηγοί Εφαρμογής που διατίθενται παρακάτω  αναφέρονται στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στα λοιπά αστικά κέντρα, εκτός ΜΕ Θεσσαλονίκης .  Οι Οδηγοί περιλαμβάνουν:

1. Την περιγραφή του πλαισίου για το σχεδιασμό και την υποβολή στρατηγικής ΟΧΕ ΒΑΑ,

2. Το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

3. Τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να στείλουν  σχόλια και παρατηρήσεις, έως τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  contact και  contact

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ