ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 2021-2027

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2022

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, αναπόσπαστο κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 [Β΄ 1225] όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ υπ’ αρ. 40238/2017 [Β΄ 3759]).

Η διαδικασία προβλέπει ευρεία διαβούλευση με τις Δημόσιες Αρχές, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το κοινό.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης, η ΣΜΠΕ αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρακάτω στην παρούσα σελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ, Αλεξάνδρας 11 – 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr έως και τις 31 Μαρτίου 2022.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ