ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 20192020 ΑΜΕΑ
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Ειδικός Στόχος: 9iii1 - Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση
Δράση: 9.i.1 - Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: 167.9iii
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 800.000,00
Ημερομηνία Έναρξης: 24/06/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2019
Ημερομηνία Λήξης: 26/07/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ΑΕ

Προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ΑΕ
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ