ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ 12.454.000,00 05/10/2017 περισσότερα
Yποστήριξη του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσο Φορέα για την παρακολούθηση υλοποίησης της ΣΒΑΑ Σερρών. 23.595,00 05/10/2017 περισσότερα
Ένταξη πράξεων για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Δράση 4, Υπομέτρο 3, Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020 12.604.619,00 17/04/2018 περισσότερα
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 500.000,00 05/10/2015 περισσότερα
Υποστήριξη Μετακινήσεων ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014 - 2020 400.000,00 08/12/2015 περισσότερα
Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 600.000,00 28/12/2015 περισσότερα
Λειτουργική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 400.000,00 08/12/2015 περισσότερα
Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 300.000,00 18/04/2016 περισσότερα
Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 137.008,00 06/06/2016 περισσότερα
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για τις δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 500.000,00 08/06/2016 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ