ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ 12.454.000,00 05/10/2017 περισσότερα
Yποστήριξη του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσο Φορέα για την παρακολούθηση υλοποίησης της ΣΒΑΑ Σερρών. 23.595,00 05/10/2017 περισσότερα
Ένταξη πράξεων για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, Δράση 4, Υπομέτρο 3, Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020 5.095.758,00 17/04/2018 περισσότερα
Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 245.000,00 26/02/2020 περισσότερα
Ένταξη Πράξεων Δράσης 4.3.1 - «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 12.997.561,00 13/03/2020 περισσότερα
Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δράσεων ΕΚΤ 400.000,00 02/06/2020 περισσότερα
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 500.000,00 05/10/2015 περισσότερα
Υποστήριξη Μετακινήσεων ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2014 - 2020 400.000,00 08/12/2015 περισσότερα
Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 600.000,00 28/12/2015 περισσότερα
Λειτουργική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 530.000,00 08/12/2015 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ