ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 23.607.706,00 26/07/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 2.880.000,00 26/08/2016 περισσότερα
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Ειδικής Αγωγής για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ Κέντρο Ειδικής Αγωγής 4.320.000,00 26/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς "ΒηματίΖΩ" 864.000,00 26/08/2016 περισσότερα
Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης 3.421.912,00 22/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - Φιλανθρωπικό Σωματείο "Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης" 1.728.000,00 26/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - "Έμπνευση" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 864.000,00 26/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 864.000,00 26/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - ΑΜΚΕ "Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 2.073.600,00 26/08/2016 περισσότερα
ΚΔΗΦ - Συζωή 432.000,00 26/08/2016 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ