ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 300.000,00 18/04/2016 περισσότερα
Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 137.008,00 06/06/2016 περισσότερα
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για τις δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 500.000,00 08/06/2016 περισσότερα
Μελέτες της ΕYΔ ΕΠ ΠΚΜ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 400.000,00 29/06/2016 περισσότερα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ 1.150.800,00 04/11/2016 περισσότερα
Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 71.548,00 11/11/2016 περισσότερα
Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια 142.600,00 22/12/2016 περισσότερα
Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα 30/10/2017 περισσότερα
Υποστήριξη του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσος Φορέας για την ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών 18.840,00 16/01/2018 περισσότερα
Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης ΣΒΑΑ Νάουσας 17.520,00 15/01/2018 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ