ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση" 7.998,00 21/02/2018 περισσότερα
Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2.921.362,00 30/03/2018 περισσότερα
Διευθέτηση Χειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο της Ι Μ Καρακάλλου Αγίου Όρους 362.292,00 30/03/2018 περισσότερα
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή 84.320,00 20/02/2018 περισσότερα
Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας Διεύρυνση με λειτουργία κέντρου θεραπείας τραύματος 175.071,00 19/09/2018 περισσότερα
ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 754.800,00 23/11/2018 περισσότερα
Διεύρυνση υπηρεσιών ΤΠΕ για τους ασθενείς και το προσωπικό του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 872.000,00 23/11/2018 περισσότερα
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 20202023 2.300.000,00 28/05/2019 περισσότερα
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημοτικού Σχολειού Σκοτούσσης 194.196,00 28/05/2019 περισσότερα
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 11.655.825,00 28/08/2015 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ