ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Πληροφόρηση και Επικοινωνία για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 20202023 2.300.000,00 28/05/2019 περισσότερα
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημοτικού Σχολειού Σκοτούσσης 194.196,00 28/05/2019 περισσότερα
Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 47.120,00 11/05/2020 περισσότερα
Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου 74.400,00 20/08/2020 περισσότερα
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ Χαλκιδικής 808.000,00 18/08/2020 περισσότερα
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 30.000.000,00 18/08/2020 περισσότερα
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας (απόφαση Απόρριψης Πράξεων) 08/10/2021 περισσότερα
Σύμβουλος υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 74.152,00 18/04/2022 περισσότερα
Σύμβουλος υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας ΘεσσαλονίκηςΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 74.152,00 18/04/2022 περισσότερα
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 11.655.825,00 28/08/2015 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ