ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος Προϋπολογισμός Ημερομηνία Ένταξης
Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών ΦΑΣΗ 1 1.700.000,00 02/02/2019 περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 310.000,00 06/05/2019 περισσότερα
Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ 864.000,00 03/07/2019 περισσότερα
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ ΣΩΤΗΡ 1 345.600,00 03/07/2019 περισσότερα
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας η ΖΩΗ 2 288.000,00 03/07/2019 περισσότερα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 53.000,00 01/07/2019 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ