ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Επίσημη υποβολή 2ης έκδοσης Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, υποβλήθηκε επίσημα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσω της πλατφόρμας SFC) από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ η 2η έκδοση του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027. Το Πρόγραμμα έχει επίσης αναρτηθεί στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ