ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020

Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, ενημερώνει για την αναστολή, συναντήσεων, συσκέψεων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της και πραγματοποίησης επιτόπιων επαληθεύσεων, ελέγχων και μετακινήσεων σε έργα και φορείς.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε θέμα, θα είναι μόνο ηλεκτρονική ή τηλεφωνική και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e –mail: contact

Δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία εκτός των στελεχών.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ