ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020

Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, ενημερώνει για την αναστολή, συναντήσεων, συσκέψεων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της και πραγματοποίησης επιτόπιων επαληθεύσεων, ελέγχων και μετακινήσεων σε έργα και φορείς.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε θέμα, θα είναι μόνο ηλεκτρονική ή τηλεφωνική και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e –mail: contact

Δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία εκτός των στελεχών.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ