ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Επιτροπή παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2015 με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 598/Β/15-04-2015).

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την έγκριση της εξειδίκευσής του, μέσω τακτικών συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη της με δικαίωμα ψήφου οι παρακάτω:

  • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ΕΣΠΑ
  • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων των τομέων πολιτικής που αφορούν στο Πρόγραμμα
  • Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)
  • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

link1η Συνεδρίαση

link2η Συνεδρίαση

link3η Συνεδρίαση

link4η Συνεδρίαση

link5η Συνεδρίαση

Γραπτές Διαδικασίες

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ