ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
6η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

30/03/2018

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) 2014-2020 ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων προς:
• Αναπτυξιακή Eταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή Κιλκίς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή Νομου Ημαθίας Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή Νόμου Θεσσαλονίκης α.ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ο.ε. Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή Χαλκιδικής α.ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Πιερικη Αναπτυξιακή α.ε. Ο.Τ.Α.


στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ), Δράση: 9vi.1 - Σχέδια ΤΑΠΤοΚ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αναλυτικές πληροφορίες της Πρόσκλησης στον παρακάτω σύνδεσμο.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ