ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Κέντρα Κοινότητας

Με στόχο την κατά το δυνατόν ομοιογενή σήμανση των Κέντρων Κοινότητας, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και την Επιτελική Δομή του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησαν στον σχεδιασμό και την εκπόνηση συγκεκριμένου επικοινωνιακού υλικού.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο του επικοινωνιακού υλικού που έχει δημιουργηθεί έως τώρα για τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Λογότυπο και τεχνικές προδιαγραφές για τη χρήση του

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογότυπο σε όλες τις μορφές (CMYK-Pantone-Grayscale-Black & White-RGB) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές χρήσης του.

 

Αφίσα

Η αφίσα εστιάζει στην έννοια της  «διασυνδεσιμότητας» που χαρακτηρίζει τα Κέντρα Κοινότητας, αφενός μέσω της σύνδεσης του πολίτη με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αφετέρου μέσω των  πληροφοριακών συστημάτων  που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Επίσης εστιάζει στα πολλά και διαφορετικά κοινά που αποτελούν εν δυνάμει ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας. Το μήνυμα είναι «Στηρίζουμε τον πολίτη, δυναμώνουμε την κοινωνία». Το συνημμένο αρχείο εκτυπώνεται σε μέγεθος τουλάχιστον Α3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του (ΕΕ) 1303/2013

Παράλληλα, όποιο Κέντρο Κοινότητας επιθυμεί να προσθέσει τα στοιχεία του και να δημιουργήσει τη δική του αφίσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών η οποία είναι προσβάσιμη στο http://posters2014-2020.esfhellas.gr  Σε αυτή την περίπτωση, θα κάνει ένθεση στο τρίτο βήμα, στο πεδίο «δικαιούχος» το παρακάτω jpeg, ώστε να ενθέσει  το λογότυπο των Κέντρων Κοινότητας στη μακέτα

Η ηλεκτρονική εφαρμογή επίσης θα εξυπηρετήσει τα Κέντρα Κοινότητας που διαθέτουν Παράρτημα Ρομά ή Κέντρο Μεταναστών. Επισυνάπτεται ένα σχετικό δείγμα αφίσας που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή

 

Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο είναι δίπτυχο και δίνεται σε δύο εκδοχές. Στην πρώτη, υπάρχει οπισθόφυλλο που αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας των 13 ΕΥΔ των ΠΕΠ ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχει ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσους  Δήμους επιθυμούν, να προσθέσουν οπισθόφυλλο με τα δικά τους στοιχεία επικοινωνίας

 

Banner

Το banner διατίθεται σε δύο αναλύσεις (72 dpi και 150 dpi) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ιστοσελίδες των δικαιούχων όπου υπάρχει αναφορά στη δράση των Κέντρων Κοινότητας.

 

Ταινία (βίντεο) με μορφή animation

Η ενημερωτική ταινία μορφής animation, η οποία συνδέεται εικαστικά με τα υπόλοιπα υλικά, μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Δήμων. H ταινία υπάρχει σε δύο εκδοχές, με υπότιτλους στα αγγλικά ή χωρίς. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν την ταινία πατώντας πάνω στο banner που μπορείτε να αναρτήσετε επίσης στις ιστοσελίδες σας.

 

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ