ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει  τη δημοσίευση ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ για την Τεχνική Βοήθεια (23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017, ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017).

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως 31-12-2023.

Οι εγγεγραμμένοι στο Κατάλογο δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (Πρόσκληση για δημιουργία και τήρηση Καταλόγου με αριθμό πρωτ. 13852/2-3-2016), εγγράφονται αυτοδίκαια στο νέο Κατάλογο.

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει Αίτηση για ένταξη σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, και εφόσον πληρούν τα κριτήρια, θα συμπεριληφθούν στο νέο Κατάλογο.

Επισημαίνεται ότι και για τους ήδη εγγεγραμμένους και για όσους πρόκειται να εγγραφούν, ισχύει η υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων τους  τον Ιανουάριο του 2019, τον Ιανουάριο του 2021, καθώς και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υ.Α. του ΥΠΟΙΑΝ.

Ο Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δημοσιεύεται παρακάτω στον ίδιο χώρο. Ο Κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις δύο υπάρχουσες εγκρίσεις και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ