ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει  τη δημοσίευση ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ για την Τεχνική Βοήθεια (23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017, ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017). 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως 31-12-2023. 

Επισημαίνεται ότι και για τους ήδη εγγεγραμμένους και για όσους πρόκειται να εγγραφούν, ισχύει η υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων τους  τον Ιανουάριο του 2021, καθώς και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υ.Α. του ΥΠΟΙΑΝ. 

Ο Κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δημοσιεύεται παρακάτω στον ίδιο χώρο, ο οποίος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παλαιότερες εγκρίσεις

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ