ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λήξη ισχύος της υπ’ αρ. 1856/30-3-2020 απόφασης αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ανακοινώνει την λήξη ισχύος της υπ’ αρ. 1856/30-3-2020 απόφασης αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ σύμφωνα με την οποία ήταν σε αναστολή όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν στην υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση,
υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων.

Η αναστολή ίσχυε από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΤΕΙΑ.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ