ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 10 της με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/ 03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο εγκεκριμένος Κατάλογος Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πλέον σε ισχύ και θα συμπληρώνεται με νέες εγκρίσεις εγγραφής σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο, παραμένει ανοιχτή ως το 2023. H εν λόγω πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ