ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2021 - Επικαιροποίηση εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2021
Επικαιροποίηση εγγραφής εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 10 της με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.2017)

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο εγκεκριμένος Κατάλογος Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι πλέον σε ισχύ, περιλαμβάνει εβδομήντα τέσσερις (74) εγγεγραμμένους οι οποίοι επικαιροποίησαν τα στοιχεία
τους και δέκα τέσσερις (14) νέους αιτούντες.

Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο, παραμένει ανοιχτή ως το 2023 και είναι διαθέσιμη εδώ.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ