ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Οδηγίες για ενημέρωση μέσω διαδικτύου

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία, παρέχοντας στον διαδικτυακό του τόπο, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να υπάρχουν:

  1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα(βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
  2. Το σήμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα(βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).

 

Παρακάτω διατίθενται υποδείγματα sticker για το διαδίκτυο, καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας του sticker, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «βοηθητικό υλικό».

Η οπτική αυτή ταυτότητα (sticker), η οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία παρέχεται σύμφωνα με την υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της πράξης, σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αντώνη Κρυσταλλίδη ή τον κ. Δημήτρη Κοντογιαννόπουλο (βλ. στοιχεία επικοινωνίας ).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ