ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Οδηγίες και υποδείγματα για επικοινωνία μέσω τηλεόρασης

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  • Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
  • Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).
  • Την εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Οι χρωματικοί κώδικες RGB του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές χρήσεις, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος 3 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 (βλ. ενότητα «Βοηθητικό υλικό»).

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή έχει προχωρήσει στην παραγωγή συγκεκριμένης οπτικής ταυτότητας -στη βάση του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ- η οποία καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο στην τηλεοπτική επικοινωνία. Η οπτική αυτή ταυτότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο τέλος του τηλεοπτικού μηνύματος, δηλαδή να είναι η τελευταία οθόνη που θα εμφανίζεται στο μήνυμα (pack shot ή after pack shot).

Παρακάτω διατίθενται υποδείγματα οπτικής ταυτότητας (pack shots) καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας ενός pack shot, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «βοηθητικό υλικό».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αντώνη Κρυσταλλίδη ή τον κ. Δημήτρη Κοντογιαννόπουλο (βλ. στοιχεία επικοινωνίας).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ