ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) ανακοινώνει τον ορισμό των παρακάτω Ενδιάμεσων φορέων για τη διαχείριση πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΚΜ:

Α) «ΕΦΕΠΑΕ» με εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων,

Β) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» με εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Παρακάτω διατίθενται οι Αποφάσεις Ορισμού των Ενδιάμεσων Φορέων, όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ