ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

- Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», αίθουσα Αλέξανδρος,

- Ώρα προσέλευσης: 10.00 πμ

- Ώρα έναρξης: 10.30 πμ 

Παρακάτω επισυνάπτονται η Ημερήσια Διάταξη και το υλικό της Συνεδρίασης, το οποίο θα εμπλουτίζεται έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνεδρίασης 

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ