ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της 3ης Πρόσκλησης ΠΑΑ, Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Αναρτώνται οι πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ