ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Υποχρεωτική επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

09/04/2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) 2014- 2020 ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, προς: 

· 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
· 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης
· Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
· Νοσοκομεία του ΕΣΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
· Υπουργείο Υγείας
στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 09A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ), Δράση 9α1 - Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αναλυτικές πληροφορίες της Πρόσκλησης στον παρακάτω σύνδεσμο.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ