ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσβασιμότητα

Η διαδικτυακή πύλη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμορφώνεται στις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C), ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας όπως αυτές ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative (WAI) στο επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ. 

w3c

Περισσότερες πληροφορίες (μεταφρασμένες στα ελληνικά) για τις οδηγίες προσβασιμότητας στο περιεχόμενο του ιστού (Web Content Accessibility Guidelines-WCAG) μπορείτε να βρείτε εδώ

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ