ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
4η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
09/11/2017 Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού 033.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 40.000.000,00 περισσότερα
09/11/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 30.000.000,00 περισσότερα
13/10/2017 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 4.3.4 / ΕΥΔΠ_85 (1η) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.700.000,00 περισσότερα
13/10/2017 Ανάπτυξη υπηρεσιών αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 067.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000,00 περισσότερα
10/10/2017 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 074.6e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000,00 περισσότερα
10/10/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία (Νέα έκδοση) 045.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Yποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 076.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 531.805,00 περισσότερα
05/10/2017 Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 71 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 072.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 073.6e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 16.000.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ