ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
6η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
18/04/2018 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 078.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 20.000.000,00 περισσότερα
30/03/2018 Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς 088.2c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.812.000,00 περισσότερα
30/03/2018 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ 130.9vi Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 456.517,00 περισσότερα
29/03/2018 Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 083.4ε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.850.000,00 περισσότερα
29/03/2018 Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 090.6e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
29/03/2018 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους στις περιοχές παρέμβασης των ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 114.8iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 638.000,00 περισσότερα
28/03/2018 Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 089.6e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 500.000,00 περισσότερα
26/03/2018 Υποστήριξη δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 113.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
26/03/2018 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 112.4c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 26.700.000,00 περισσότερα
26/03/2018 Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας 118.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 122.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ