ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μ...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
08/05/2017 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο 018.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.000.000 περισσότερα
08/05/2017 Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 051.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000 περισσότερα
21/04/2017 Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 037.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.000.000 περισσότερα
10/04/2017 Κοινωνικές υποδομές 050.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000 περισσότερα
22/02/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία 045.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 10.000.000 περισσότερα
17/02/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες (2η έκδοση) 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 34.000.000 περισσότερα
01/02/2017 Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας ΠΚΜ 028.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.100.000 περισσότερα
18/01/2017 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης 021.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.000.000 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)» 039.6i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 37.500.000 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 040.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 65.033.309 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ