ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 1-9-2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
08/10/2020 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία 202.3c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 150.000.000,00 περισσότερα
02/10/2020 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 155.3c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 12.000.000,00 περισσότερα
01/10/2020 Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας με ενίσχυση των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Κατερίνης 124.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 130.000,00 περισσότερα
22/09/2020 Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 001 CLLD EKT Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 461.000,00 περισσότερα
22/09/2020 Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 002 CLLD EKT Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 51.000,00 περισσότερα
17/09/2020 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην ΠΕ Κιλκίς 9vi.1.CLLD_1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 199.000,00 περισσότερα
15/09/2020 Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 146.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000,00 περισσότερα
15/09/2020 Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας 189.1b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
11/09/2020 Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid19 σε χώρους μεταναστών-προσφύγων μετακινούμενων πληθυσμών 196.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.599.850,00 περισσότερα
08/09/2020 Παρεμβάσεις αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο Άγιο Όρος 201.4c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 13.000.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ