ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
7η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
25/07/2018 Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους 053.6i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 10.000.000,00 περισσότερα
24/07/2018 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά 137.9ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 380.000,00 περισσότερα
24/07/2018 Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων 138.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.750.000,00 περισσότερα
19/07/2018 Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 079.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.000.000,00 περισσότερα
17/07/2018 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 078.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 35.429.367,00 περισσότερα
17/07/2018 Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 136.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.407.200,00 περισσότερα
16/07/2018 Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα 135.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 14.770.000,00 περισσότερα
03/07/2018 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ 080.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 810.000,00 περισσότερα
03/07/2018 Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών 096.2c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 115.000,00 περισσότερα
26/06/2018 Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών 091.2c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 54.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ