ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
22/10/2015 Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
12/10/2015 Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες για δράσεις ΕΚΤ 004.12.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 200.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 005.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 700.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες 006.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Πληροφόρηση και επικοινωνία 007.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
28/03/2016 Αξιολόγηση και μελέτες (Δράση Τεχνικής Βοήθειας, ΦΟΔΣΑ) 020.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 136.000,00 περισσότερα
06/06/2016 Πληροφόρηση και επικοινωνία για δράσεις ΕΚΤ 029.12.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
21/10/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 042.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
13/12/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια 048.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 148.800,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ