ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
19/02/2020 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 4.3.1 / ΕΥΔΠ_85 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 22.770.000,00 περισσότερα
26/09/2018 Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 434.000,00 περισσότερα
21/08/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠKM στη διαχείριση των οδικών έργων του ΑΠ 07, ΘΠ 7a και 7b του ΕΠ ΚΜ 2014-2020 Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 73.656,00 περισσότερα
21/08/2019 Τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 73.656,00 περισσότερα
29/08/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της ΠΚΜ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 49.600,00 περισσότερα
07/02/2020 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1.964.842,00 περισσότερα
20/01/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για τo έργο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των πράξεων των ΑΤΠ 4, 5, 6 και 9α του ΕΠ ΚΜ 2014-2020 και των εκχωρημένων πράξεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 69.440,00 περισσότερα
06/02/2020 Αντικατάσταση υποδείγματος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1,00 περισσότερα
07/02/2020 Συγκεντρωτικός πίνακας διευκρινήσεων επί της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195) Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1.964.842,00 περισσότερα
03/09/2020 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση των δράσεων ΕΚΤ» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 237.600,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ