ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
14/12/2022 Υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Υπομέτρων 16.1-16.2 (Δράση 2) και 16.1-16.5 του ΠΑΑ (Δράση 2) 5612/30-12-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.800.000,00 περισσότερα
22/10/2015 Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
12/10/2015 Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες για δράσεις ΕΚΤ 004.12.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 200.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 005.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 700.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες 006.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Πληροφόρηση και επικοινωνία 007.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
28/03/2016 Αξιολόγηση και μελέτες (Δράση Τεχνικής Βοήθειας, ΦΟΔΣΑ) 020.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 136.000,00 περισσότερα
06/06/2016 Πληροφόρηση και επικοινωνία για δράσεις ΕΚΤ 029.12.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
21/10/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 042.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ