ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
04/07/2017 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση - Ενδιάμεσος φορέας έργων κρατικών ενισχύσεων 068.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Yποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 076.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 531.805,00 περισσότερα
13/12/2017 Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή 085.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 85.000,00 περισσότερα
19/03/2019 Πληροφόρηση και Επικοινωνία 162.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.300.000,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 002.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 965.576,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 001.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 11.884.380,00 περισσότερα
20/08/2015 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 003.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 008.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 351.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 009.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.025.860,00 περισσότερα
11/12/2015 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 010.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 88.223.420,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ