ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
13/12/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια 048.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 148.800,00 περισσότερα
04/07/2017 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση - Ενδιάμεσος φορέας έργων κρατικών ενισχύσεων 068.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Yποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 076.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 531.805,00 περισσότερα
13/12/2017 Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή 085.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 85.000,00 περισσότερα
19/03/2019 Πληροφόρηση και Επικοινωνία 162.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.300.000,00 περισσότερα
09/03/2020 Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 190.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 47.120,00 περισσότερα
26/05/2020 Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ δράσεων ΕΚΤ 193.12.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
10/07/2020 Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου 197.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
31/01/2022 Σύμβουλος υποστήριξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της στρατηγικής βώσιμης αστικής ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 210 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 002.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 965.576,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ