ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
09/02/2016 Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ΠΚΜ 011.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.675.000,00 περισσότερα
26/01/2016 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας 012.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 25.400.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 013.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 680.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας 014.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.235.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 015.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Αναβάθμιση Ξενώνων για γυναίκες- θύματα βίας. Ξενώνας Φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης 016.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 410.000,00 περισσότερα
31/03/2016 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών 017.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.433.000,00 περισσότερα
08/05/2017 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο 018.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.000.000,00 περισσότερα
18/03/2016 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 019.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.000.000,00 περισσότερα
18/01/2017 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης 021.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.000.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ