ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
18/05/2016 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 023.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 42.333.000,00 περισσότερα
24/06/2016 Λειτουργία Δομών αστέγων στην ΠΚΜ 025.9ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.550.000,00 περισσότερα
29/06/2016 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 024.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.410.000,00 περισσότερα
27/07/2016 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 026.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.190.000,00 περισσότερα
06/06/2016 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 027.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 11.000.000,00 περισσότερα
01/02/2017 Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας ΠΚΜ 028.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.100.000,00 περισσότερα
27/06/2016 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 022.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 13.000.000,00 περισσότερα
12/07/2016 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 030.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.922.920,00 περισσότερα
12/07/2016 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΜΕΑ) 031.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 643.717,00 περισσότερα
14/07/2016 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017) 032.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.543.750,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ