ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
06/06/2016 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 027.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 11.000.000,00 περισσότερα
01/02/2017 Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας ΠΚΜ 028.9iv Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.100.000,00 περισσότερα
27/06/2016 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 022.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 13.000.000,00 περισσότερα
12/07/2016 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 030.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.922.920,00 περισσότερα
12/07/2016 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΜΕΑ) 031.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 643.717,00 περισσότερα
14/07/2016 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017) 032.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.543.750,00 περισσότερα
10/11/2016 Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού 033.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 25.000.000,00 περισσότερα
02/08/2016 Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Phasing) 034.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.185.825,00 περισσότερα
23/09/2016 Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς ΥΠ.ΠΟ.Α) 036.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.108.000,00 περισσότερα
01/06/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 43.650.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ