ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
31/05/2018 Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 044.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.500.000,00 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)» 039.6i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 37.500.000,00 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 040.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 65.033.309,00 περισσότερα
18/01/2017 Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)] 041.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 61.330.823,00 περισσότερα
24/04/2018 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία 045.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 10.000.000,00 περισσότερα
29/11/2018 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης 043.7e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 36.450.000,00 περισσότερα
13/11/2016 Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 046.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.800.000,00 περισσότερα
15/12/2016 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 047.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 103.909.000,00 περισσότερα
15/06/2017 Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 037.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.000.000,00 περισσότερα
07/06/2019 Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 035.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 18.855.947,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ