ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
7η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
18/06/2018 Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 079.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 995.000,00 περισσότερα
07/06/2018 Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 116.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 3.552.000,00 περισσότερα
31/05/2018 Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 044.10a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 8.500.000,00 περισσότερα
31/05/2018 Τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 081.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 345.000,00 περισσότερα
31/05/2018 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 112.4c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 26.700.000,00 περισσότερα
29/05/2018 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 4267/24-5-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
18/05/2018 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ 130.9vi Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 456.517,00 περισσότερα
18/05/2018 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα υπηρεσιών τουρισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης βιώσιμης ενέργειας πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων 115.8v Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.068.000,00 περισσότερα
16/05/2018 Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς 088.2c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.812.000,00 περισσότερα
24/04/2018 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία 045.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 10.000.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ