ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
07/08/2020 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση των δράσεων ΕΚΤ» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 237.600,00 περισσότερα
04/08/2020 Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού ΑΝΠΕ01 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 72.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους άνεργους επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας ΑΝΠΕ02 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 59.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης των δικτύων εφοδιασμού και διανομής της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (Αναπτυξιακή Πέλλας) ΑΝΠΕ03 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 76.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στοχευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας ΑΝΠΕ04 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 76.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Νάουσας 200.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 195.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Νάουσας 178.8iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 350.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Νάουσας 178.8v Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 220.000,00 περισσότερα
04/08/2020 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Νάουσας 178.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 70.000,00 περισσότερα
10/07/2020 Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου 197.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ