ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μ...
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
14/07/2017 Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 051.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000 περισσότερα
04/07/2017 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση - Ενδιάμεσος φορέας έργων κρατικών ενισχύσεων 068.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000 περισσότερα
20/06/2017 Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας 060.1a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.250.000 περισσότερα
15/06/2017 Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 037.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων περισσότερα
07/06/2017 Κοινωνικές υποδομές 050.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000 περισσότερα
01/06/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 43.650.000 περισσότερα
31/05/2017 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 054.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.100.648 περισσότερα
31/05/2017 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ) 055.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 495.662 περισσότερα
31/05/2017 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2017-2018) 056.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.313.750 περισσότερα
08/05/2017 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο 018.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.000.000 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ