ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΠΕΙΓΟΝ: COVID-19: Νέα έκτακτα μέτρα από Δευτέρα 16/3/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
26/05/2020 Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ δράσεων ΕΚΤ 193.12.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
21/05/2020 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 155.3c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 12.000.000,00 περισσότερα
20/05/2020 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 20202021 192.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.049.209,00 περισσότερα
11/05/2020 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α-βάθμιας και Β-βάθμιας φροντίδας υγείας 191.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 40.000.000,00 περισσότερα
05/05/2020 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 156.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 55.300.000,00 περισσότερα
30/04/2020 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 4267/24-5-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
24/04/2020 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Σερρών 177.8iii_8v Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
23/04/2020 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ήκαι τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ 001.9vi.3.CLLD2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 124.000,00 περισσότερα
09/04/2020 Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ / ΠΑΑ / ΕΚΤ Νομού Πιερίας 02.9vi.7 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 108.000,00 περισσότερα
09/04/2020 Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΚΤ Νομού Πιερίας 01.9vi.7 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 63.173,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ