ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
10/10/2018 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 4267/24-5-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
30/08/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 49.600,00 περισσότερα
18/02/2019 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 4.3.1 / ΕΥΔΠ_85 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 22.770.000,00 περισσότερα
26/09/2018 Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 434.000,00 περισσότερα
22/10/2015 Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
12/10/2015 Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες για δράσεις ΕΚΤ 004.12.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 200.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 005.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 700.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες 006.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Πληροφόρηση και επικοινωνία 007.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ