ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
28/03/2016 Αξιολόγηση και μελέτες (Δράση Τεχνικής Βοήθειας, ΦΟΔΣΑ) 020.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 136.000,00 περισσότερα
06/06/2016 Πληροφόρηση και επικοινωνία για δράσεις ΕΚΤ 029.12.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
21/10/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 042.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
13/12/2016 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια 048.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 148.800,00 περισσότερα
04/07/2017 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση - Ενδιάμεσος φορέας έργων κρατικών ενισχύσεων 068.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
05/10/2017 Yποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 076.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 531.805,00 περισσότερα
13/12/2017 Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή 085.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 85.000,00 περισσότερα
19/03/2019 Πληροφόρηση και Επικοινωνία 162.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.300.000,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 002.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 965.576,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 001.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 11.884.380,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ