ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
07/02/2020 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1.964.842,00 περισσότερα
20/01/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για τo έργο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των πράξεων των ΑΤΠ 4, 5, 6 και 9α του ΕΠ ΚΜ 2014-2020 και των εκχωρημένων πράξεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 69.440,00 περισσότερα
06/02/2020 Αντικατάσταση υποδείγματος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1,00 περισσότερα
07/02/2020 Συγκεντρωτικός πίνακας διευκρινήσεων επί της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195) Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1.964.842,00 περισσότερα
22/10/2015 Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
12/10/2015 Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ - Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 71.340,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες για δράσεις ΕΚΤ 004.12.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 200.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 005.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 700.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Αξιολόγηση και μελέτες 006.11.2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
15/09/2015 Πληροφόρηση και επικοινωνία 007.11.3 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 300.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ