ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
20/08/2015 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 003.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 008.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 351.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 009.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.025.860,00 περισσότερα
11/12/2015 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 010.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 88.223.420,00 περισσότερα
09/02/2016 Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ΠΚΜ 011.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.675.000,00 περισσότερα
26/01/2016 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας 012.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 25.400.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 013.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 680.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας 014.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.235.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 015.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 400.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Αναβάθμιση Ξενώνων για γυναίκες- θύματα βίας. Ξενώνας Φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης 016.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 410.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ