ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
COVID-19: Νέα μέτρα από Τρίτη 9/6/2020
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
10/07/2020 Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου 197.11.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 75.000,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 002.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 965.576,00 περισσότερα
20/08/2015 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 001.9i Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 11.884.380,00 περισσότερα
20/08/2015 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 003.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 008.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 351.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 009.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.025.860,00 περισσότερα
11/12/2015 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 010.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 88.223.420,00 περισσότερα
09/02/2016 Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ΠΚΜ 011.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.675.000,00 περισσότερα
26/01/2016 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας 012.9a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 25.400.000,00 περισσότερα
15/02/2016 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 013.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 680.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ