ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
14/01/2022 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία 202.3c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 205.000.000,00 περισσότερα
15/12/2016 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 047.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 103.909.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 010.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 88.223.420,00 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 040.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 65.033.309,00 περισσότερα
18/01/2017 Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)] 041.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 61.330.823,00 περισσότερα
19/04/2022 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 156.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 57.640.936,00 περισσότερα
11/12/2015 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 009.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.025.860,00 περισσότερα
18/03/2016 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 019.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.000.000,00 περισσότερα
20/09/2022 Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας 189.1b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 47.000.000,00 περισσότερα
01/06/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 43.650.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ