ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
15/12/2016 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 047.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 103.909.000,00 περισσότερα
11/12/2015 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 010.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 88.223.420,00 περισσότερα
18/01/2017 Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 040.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 65.033.309,00 περισσότερα
18/01/2017 Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)] 041.6ii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 61.330.823,00 περισσότερα
11/12/2015 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 009.7a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.025.860,00 περισσότερα
18/03/2016 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 019.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.000.000,00 περισσότερα
12/12/2019 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 156.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.000.000,00 περισσότερα
01/06/2017 Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες 038.5a Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 43.650.000,00 περισσότερα
18/05/2016 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 023.7b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 42.333.000,00 περισσότερα
09/11/2017 Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού 033.6b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 40.000.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ