ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
14/12/2022 Υλοποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Υπομέτρων 16.1-16.2 (Δράση 2) και 16.1-16.5 του ΠΑΑ (Δράση 2) 5612/30-12-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.800.000,00 περισσότερα
20/09/2022 Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας 189.1b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 47.000.000,00 περισσότερα
19/09/2022 Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 146.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.000.000,00 περισσότερα
19/09/2022 Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 208.8iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 7.610.000,00 περισσότερα
21/06/2022 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2022-2023 212.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.055.200,00 περισσότερα
24/05/2022 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 155.3c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 12.000.000,00 περισσότερα
19/04/2022 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 156.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 57.640.936,00 περισσότερα
14/04/2022 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή ΣΒΑΑ της Μ. Ε. Θεσσαλονίκης 209.4e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 19.000.000,00 περισσότερα
05/04/2022 Επαγγελματική Συμβουλευτική Επαγγελματική Κατάρτισηκαι Πιστοποίηση Γνώσεων Ανέργων σε ΤΠΕ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης 003.9vi.3.CLLD2 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 93.000,00 περισσότερα
21/03/2022 Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Βέροιας 211.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 200.000,00 περισσότερα
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ