ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Προσκλήσεις

Τελευταία Ενημέρωση Τίτλος Κωδικός Είδος Προϋπολογισμός
21/01/2020 Επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ 169.9iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 9.000.000,00 περισσότερα
20/01/2020 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 4267/24-5-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 6.000.000,00 περισσότερα
20/01/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για τo έργο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των πράξεων των ΑΤΠ 4, 5, 6 και 9α του ΕΠ ΚΜ 2014-2020 και των εκχωρημένων πράξεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 69.440,00 περισσότερα
15/01/2020 Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών 180.6e Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 50.000,00 περισσότερα
24/12/2019 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας 1.964.842,00 περισσότερα
24/12/2019 Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής ekt_p1_anetxa Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 268.352,00 περισσότερα
23/12/2019 Αναβάθμιση και προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 159.6c Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1.000.000,00 περισσότερα
17/12/2019 Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 164.2b Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 5.125.000,00 περισσότερα
12/12/2019 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 156.3d Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 52.000.000,00 περισσότερα
03/12/2019 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Βέροιας 173.8iii Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 117.000,00 περισσότερα
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ