ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Πρόοδος Υλοποίησης

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πρόοδος των βασικών δεικτών υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΚΜ:

Πρόοδος Υλοποίησης (Τελευταία Ενημέρωση: 3/5/2022)

 

Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την έκδοση προσκλήσεων και τη συνολική παρακολούθηση της ενεργοποίησης και υλοποίησής του. Περιλαμβάνει τη σαφή αποτύπωση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, τους δικαιούχους και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Λαμβάνει υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες εφαρμογής μέτρων στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, βάσει των προτάσεων που υποβάλλουν στην ΕΥΔ οι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής.

 
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ