ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

30/12/2016

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 καλεί την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε» , να υποβάλει προσφορά  για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διενέργεια ερευνών και αποτύπωση επικοινωνιακού περιβάλλοντος και αναγκών ενημέρωσης & επικοινωνίας για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 40.000 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600 € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ).

 

Αναλυτικές πληροφορίες της Πρόσκλησης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ