ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των οδικών έργων του ΑΠ 07 του ΕΠ ΚΜ 2014-20»
Είδος: Προκήρυξη Τεχνικής Βοήθειας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα: -
Ειδικός Στόχος: 11α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΤΠΑ
Δράση: 11.1 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: -
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 147.312
Ημερομηνία Έναρξης: 25/11/2016
Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2016
Ημερομηνία Λήξης: 12/12/2016
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Η προκήρυξη απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και που βάσει των στοιχείων τους και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση:
1. VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
3. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ